พ.ต. สมชาย  ตั้นซุ่นอั้น เจ้าหน้าที่งานสงเคราะห์ ผศ.อ.บ. และพนักงาน ผศ.อ.บ.ออกหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ให้การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกและครอบครัว ในพื้นที่ อ.บุญฑริก จว.อุบลราชธานี ใน ๒๕ ส.ค. ๕๗

ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม