ผู้บังคับบัญชา


พลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม/
นายกสภาทหารผ่านศึกพลเอก สัมพันธ์  ธัญญพืช
ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
พลโท ทศพร  หอมเจริญ
รองผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

นายบุญเลิศ  สมใจ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
(ฝ่ายบริหาร)


นายชูวิทย์  เพชรล้ำ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
(ฝ่ายกิจการพิเศษ)


ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม