นางสาวนิลวรรณ ถวิลหวัง รอง หส.ผศ.อ.บ. และพนักงาน ผศ.อ.บ.นำทหารผ่านศึกในพื้นที่ ร่วมกิจกรรม   Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่ ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ใน ๑๖ ส.ค. ๕๘  โดย นายประทีป  กีรติเลขา ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน


ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม