พ.ต. สมชาย  ตั้นซุ่นอั้น เจ้าหน้าที่งานสงเคราะห์ ผศ.อ.บ. และพนักงาน ผศ.อ.บ.นำทหารผ่านศึกในพื้นที่ ร่วมกิจกรรม   Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่ ณ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ใน ๑๖ ส.ค. ๕๘  โดย นายสุทธินันท๋  บุญมี ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธาน

ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม