ผศ.อ.บ. มอบทุนการศึกษาบุตรทหารผ่านศึก บัตรชั้นที่ ๒,๓ และ ๔ ณ สโมสรนายทหารค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ต.แสนสุข อ.วารินชำราบ จว.อุบลราชธานี ใน ๑๙ ส.ค. ๕๘ โดย พล.ต.นิรุทธ เกตุสิริ ผบ.มทบ.๒๒ เป็นประธาน

ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม