นางเครือวัลย์  ใจภักดี ผช.หส.ผศ.อ.บ. และพนักงาน ผศ.อ.บ. นำสมาชิกเครือข่ายทหารผ่านศึกร่วมพิธี โครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหา มหาราชินี น้อมเกล้าถวาย สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ณ หมู่บ้านนักรบไทย ต.บุ่งมะแลง อ.สว่างวีระวงศ์ จว.อุบลราชธานี ใน ๑๙ ส.ค. ๕๘ โดย พล.ต.นิรุทธ  เกตุสิริ ผบ.มทบ.๒๒/หส.ผศ.อ.บ. เป็นประธาน

ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม