๗ ธ.ค. ๖๐

นางเครือวัลย์  ใจภักดี ผช.หส.ผศ.อ.บ
ตรวจเยื่ยมและตรวจสภาพที่อยู่อาศัย ทหารผ่านศึกฯ บัตร 2-4
ณ ภูมิลำเนา ตำบลสำโรงเกียรติ อำเภอขุนหาญ จว.ศรีสะเกษ

************************************************************
นางสาวราตรี  คะพิมพ์ พนักงานสวัสดิการ ผศ.อ.บ. เยี่ยมเยียนตรวจทหารผ่านศึกพิการขอรับเงินช่วยเหลือรายเดือน พล ฯ สมพร  การะเกษ อ.อุทุมพรพิสัย จว.ศรีสะเกษ ใน ๑๐ พ.ย.๕๘

ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม