นายเศรษฐวิทย์  ทะคง   รอง หส.ผศ.อ.บ. พนักงาน ผศ.อ.บ.และทหารผ่านศีึก ร่วมพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์แห่งความดีชาวอุบลราชธานี ๗๐ ปี สิ้นสุดสงครามโลกครั้งท่ี ๒ ณ อนุสาวรีย์แห่งความดี บริเวณทุ่งศรีเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ใน ๑๑ พ.ย. ๕๘
นายสมศักดิ์  จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานในพิธีงานวันรำลึกแห่งความดี ๑๑ พ.ย. ๕๘ พบปะทักทายทหารผ่านศึกและผู้ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
ชาวต่างชาติร่วมกิจกรรมวันรำลึกแห่งความดี ๗๐ ปี สิ้นสุดสงครามโลกครั้งท่ี ๒ ณ อนุสาวรีย์แห่งความดี บริเวณทุ่งศรีเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ใน ๑๑ พ.ย. ๕๘ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม