เชิดชูเกียรติทหารกล้า ๓ กุมภาพันธ์ วันทหารผ่านศึก ผศ.อ.บ. มอบผ้าห่มกันหนาวทหารผ่านศึกยากจน จำนวน ๒๐ ราย

ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม