ผศ.อ.บ. ออกหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ ณ อำเภอเมือง จว.ยโสธร

ผศ.อ.บ. นำโดย นางเครือวัลย์  ใจภักดี ผช.หส.ผศ.อ.บ. และพนักงาน ออกหน่วย
ให้การสงเคราะห์เคลื่อนที่ ณ หอประชุมอำเภอเมือง จว.ยโสธร เพื่อให้การสงเคราะห์
ทหารผ่านศึกฯ และครอบครัวทหารผ่านศึกฯ ในเขตพื้นที่ใกล้เคียง


ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม