เจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ

16 มิ.ย. 59 พนักงาน ผศ.อ.บ. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ 
เนื่องในโอกาสมหามงคล เสด็จถวัลย์ราชสมบัติ ครบ 70 ปี 
ณ ลานเอนกประสงค์ มทบ.22 ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม