14 มิถุนายน วันผู้บริจาคโลหิตโลก

14 มิ.ย. 59  พนักงาน  ผศ.อ.บ.  ร่วมบริจาคโลหิต  ในวันผู้บริจาคโลหิตโลก 2559   ณ 
ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 7  จว.อุบลราชธานี

 

ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม